Najczęściej zadawane pytania (228) Ortografia (591) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (264) Etymologia (305) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (139) Odmiana (333) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (436) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (40) Różne (164) Wszystkie tematy (3314)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2012-06-27
Nie jestem pewna odmiany pewnych nazwisk na zaproszeniu: Kossmann – Państwa Kossmann czy raczej Kossmannów, BarczakBarczaków, SteckoStecków.
Powinno być: Państwa: Kossmannów, Barczaków, Stecków.
Katarzyna Mazur
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2012-06-27
Proszę o pomoc w odmianie nazwisk mężczyzn Kłak oraz Kozyr.
Poszczególne formy przypadków zależnych będą następujące – dla nazwiska Kłak: D. Kłaka, C. Kłakowi, B. Kłaka, N. Kłakiem, Ms. Kłaku; dla nazwiska Kozyr: D. Kozyra, C. Kozyrowi, B. Kozyra, N. Kozyrem, Ms. Kozyrze.
Katarzyna Mazur
Ortografia2012-06-27
Czy w zdaniu wskazano na ryzyko nieosiągnięcia wyniku wyraz nieosiągnięcia należy uznać za rzeczownik odczasownikowi i stosować pisownię łączną?
Tak, nie ma tu innej możliwości.
Katarzyna Mazur
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2012-06-27
Uprzejmie proszę o poradę w sprawie odmiany nazwiska Fuja. Czy w dopełniaczu powinno być Fui czy Fuji?
Poprawna forma dopełniacza to Fui.
Katarzyna Mazur
Ortografia2012-06-27
Jak powinno brzmieć zdanie: Jedna po drugiej zmienię rzeczy, które chcę, Jedną po drugiej zmienię rzeczy, które chcę czy Jedne po drugich zmienię rzeczy, które chcę?
Każde z tych zdań jest poprawne.
Katarzyna Mazur
Odmiana2012-06-27
Mam problem ze słowem bourbon. A konkretnie – z jego odmianą. Czy poprawna jest forma bourbona czy bourbonu? A może obie są poprawne?
Dopełniacz od rzeczownika, o który Pani pyta, ma postać bourbona. Dodam tylko, że wyraz ten możemy zapisać w polskiej ortografii także jako burbon.
Katarzyna Mazur
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2012-05-24
Bardzo proszę o informację, czy nazwisko Tymoszenko należy odmieniać? A więc czy poprawne jest zdanie: protest głodowy Julii Tymoszenko? Albo: rozmawiałem z Julią Tymoszenką?
Nazwiska kobiet zakończone na -o zgodnie z polskimi normami fleksyjnymi są nieodmienne, dobrze więc będzie: protest głodowy Julii Tymoszenko oraz rozmawiałem z Julią Tymoszenko.
Natalia Junkiert
Ortografia2012-05-24
Mam pytanie, jak piszemy słowo niemerytoryczny?
Wyraz merytoryczny oznacza wywodzący się z meritum, a więc z sedna, istotnej sprawy. Pytamy: jaki? − merytoryczny. Wyraz jest przymiotnikiem, a nie[/i> z przymiotnikami piszemy łącznie. A zatem dobrze będzie niemerytoryczny.
Natalia Junkiert
Ortografia2012-05-24
Mam problem z wyrazem niepozbawionego. Proszę o odpowiedź na kontrowersyjne pytanie: czy obie wersje tzn. nie pozbawionego oraz niepozbawionego są prawidłowe?
Słownik ortograficzny zaleca, by nie z imiesłowami przymiotnikowymi pisać łącznie, dlatego bez względu na znaczenie poprawnie będzie, gdy napiszemy niepozbawionego. Dopuszczalny jest jednak również zapis rozdzielny, gdy wyraz ten jest użyty w znaczeniu czasownikowym, np. Jeszcze nie pozbawiony mandatu poseł, zadeklarował odejście z partii.
Daria Sitko
Interpunkcja2012-03-09
Czy przed spójnikiem ale zawsze należy postawić przecinek? Czy istnieją jakieś odstępstwa od tej reguły?
Znalazłam przykład zdania, w którym nie ma przed ale przecinka i nie wiem, czy jest to błąd w druku, czy też nie. Podaję ów przykład: List do komisarza spraw żydowskich (...) jest wzorem grzecznej ale smagającej ironii.
Przed ale przecinek powinien być zawsze. Wyjątków nie ma.
Katarzyna Mazur
Odmiana2012-03-09
Jak powino się napisać w Studio Urody czy w Studiu Urody?
Obie formy będą dobre, zarówno ta z odmienionym (w) studiu, jak i z równą mianownikowi postacią (w) studio.
Katarzyna Mazur
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2012-02-20
Za kilka miesięcy wychodzę za mąż. Mój przyszły mąż nazywa się Płoć. Mam problem z zapisem tego nazwiska na zaproszeniach – konkretnie na zaproszeniu dla przyszłych teściów. Wiem, że nazwiska powinno się odmieniać, np. Zapraszamy Sz.P. Ewę i Adama Nowaków. Ale jak jest w przypadku nazwiska rodz. żeńskiego nie zakończonego -a? Sz.P. Ewę i Adama Płoć czy Ewę i Adama Płociów?
Polskie nazwiska par małżeńskich utworzone od form zakończonych na spółgłoskę, czyli np. Płoć, przyjmują w mianowniku postać z końcówką -owie (np. Płociowie), a w dopełniaczu i bierniku mają końcówkę -ów (np. nie ma Płociów, zapraszam Płociów). A zatem zapraszają Państwo na swój ślub Ewę i Adama Płociów.
Katarzyna Mazur
Ortografia2012-02-20
Wiem, że rzeczowniki odsłowne z przeczeniem nie piszemy łącznie, ale potrzebuję potwierdzenia pisowni konkretnych przykładów: niepowierzanie, niewywiązanie, nieusunięcie.
Potwierdzam zatem – przywołane przez Panią przykłady są zapisane dobrze.
Katarzyna Mazur
Ortografia2012-02-20
Wiem, że nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych zapisujemy małymi literami. Czy wobec tego dopuszczalna jest pisownia wojna dwóch róż. Czy też jest to wyjątek, który zawsze należy pisać wojna Dwóch Róż.
Nie jest to wyjątek. Mało tego, nie ma w ogóle powodu, by to wydarzenie pisać wielkimi literami, no chyba że zdecydują silne względy uczuciowe. Zdecydowanie dobra jest zatem pisownia wojna dwóch róż.
Katarzyna Mazur
Odmiana2012-02-20
Czy poprawne jest używanie słowa zaraportować – w trybie dokonanym: zaraportował?
Tak, jest to poprawnie utworzony czasownik.
Katarzyna Mazur
Składnia2012-02-20
Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące prawidłowego szyku wyrazów. Czy chcąc podkreślić to, że jakiś budynek znajduje się bardzo blisko np. innego budynku, powinienem napisać Dom oddalony jest ZALEDWIE O 100 metrów od kościoła czy Dom oddalony jest O ZALEDWIE 100 metrów od kościoła?
Zgodnie z wytycznymi wydawnictw poprawnościowych nie powinno się rozdzielać partykułą (a taką częścią mowy jest w cytowanych zdaniach zaledwie) przyimka i zależnego od niego wyrazu, a zatem, by nie narazić się na zarzut uchybienia normom słownikowym, powinien Pan napisać: Dom oddalony jest zaledwie o 100 metrów od kościoła.
Katarzyna Mazur
Interpunkcja2012-02-20
Nurtuje mnie problem kropki po zdaniu, które całkowicie zamyka się w nawiasie. Nie chodzi mi o dopowiedzenie w nim zamknięte, bo tu sprawa jest prosta – znak interpunkcyjny stawiamy po nawiasie. Co jednak, gdy po zdaniu zamkniętym kropką lub innym znakiem interpunkcyjnym następne jest całe w nawiasie? Kropkę (czy inny znak) stawiamy w nawiasie, czy po nim? Na przykład: Na dzisiejszą okazję polecamy czerwone sukienki. Wszystkim życzymy udanego wieczoru. (Wyżej przedstawione sukienki można kupić w naszym sklepie internetowym.)
W opisanym przez Panią przypadku kropkę stawiamy tylko po nawiasie, np.
Będzie dużo gości. (O ile wszyscy przyjdą). Nie wiem, czy się pomieścimy.
Ale gdybyśmy chcieli zdanie nawiasowe zakończyć pytajnikiem, wykrzyknikiem czy wielokropkiem, umieszczamy je wewnątrz nawiasu, a po nich nim dajemy już innego znaku interpunkcyjnego, np.:
1. Myślę o niej. (Ale czy ona o mnie też?) Tęsknię za nią.
2. Chyba nikt się nie domyśla. (W każdym razie mam taką nadzieję...) Zresztą wszystko mi jedno.
Takie same reguły interpunkcyjne dotyczą zdań w całości ujętych w cudzysłów, np.
1. No tak. „Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”. Takie życie.
ale:
2. Ale jesteście! „Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy!” Co z wami!
Katarzyna Mazur
Różne2012-02-20
Piszę pracę magisterską na temat poezji. Większość wierszy przeze mnie opisywanych ma tytuły rozpoczynające się małą literą, na przykład „tkaniny”, „wczoraj koło siódmej” itd.. Czy w wypadku, kiedy rozpoczynam zdanie tytułem takiego wiersza, mam zmienić literę na wielką w nazwie utworu, czy rozpocząć zdanie małą literą?
Normy edytorskie nakazują przy przywoływaniu tytułów zachowywanie nietypowego użycia w nich wielkich i małych liter, i to nawet jeśli tytułem pisanym małą literą otwieramy zdanie (por. A Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008, s. 207). Czyli napisze Pan np. takie zdanie: „tkaniny” to kolejny wiersz tego poety.
Katarzyna Mazur
Wymowa2012-02-20
Czy głoska ó kończy zgłoskę w leksyce polskiej, to znaczy głoska zapisana po niej jest już głoską kolejnej sylaby? Jeżeli są zgłoski zakończone głoską ó, to poproszę o wykaz tych zgłosek.
Zacznijmy od tego, że w języku polskim nie ma osobnej głoski zapisywanej jako [ó], a różnej od |u|, bo zarówno w wyrazie góra, jak i w wyrazie cud mamy głoskę |u|. Nie podam teraz listy sylab, w których ostatnią głoską jest |u|, ale zalicza się do nich na przykład sylaba |spu-| wyrazu spółka. Oczywiście możemy tu zastosować też inny podział na sylaby, czyli |spu - łka|.
Katarzyna Mazur
Grzeczność językowa2012-02-20
Dlaczego zwrot Życzę miłego dnia jest niepoprawny?
Nie jest to zwrot niepoprawny. Jest wręcz całkiem dobry i sensowny.
Katarzyna Mazur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166