Najczęściej zadawane pytania (228) Ortografia (591) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (264) Etymologia (305) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (139) Odmiana (333) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (436) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (40) Różne (164) Wszystkie tematy (3314)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Słowotwórstwo2009-03-27
Który z przymiotników jest utworzony poprawnie: inkluzywny czy inkluzyjny? W użyciu spotykamy się z tym pierwszym.
Zakończenie ~ywny pojawia się wtedy, gdy przymiotnik jest adaptacją z innego języka, często chodzi o internacjonalizmy: por. recesywny (niem. rezessiv, ang. recessive), ekspresywny (ang. expressive, fr. expressif), permisywny (ang. permissive), regresywny (fr. régressif), recesywny (niem. rezessiv, ang. recessive), predykatywny (ang. predicative), generatywny (ang. generative), także ang. inclusive daje inkluzywny. Zdarza się, że przymiotnik rozumiany jest jako motywowany rzeczownikiem o zakończeniu ~yw, wtedy także mamy do czynienia z przyrostkiem -ny, por. defensywny od defensywa, alternatywny od alternatywa, inwektywny od inwektywa. W niektórych wypadkach obie interpretacje nakładają się na siebie, por. kolektywny od kolektyw oraz kolektywny z fr. collectif. W relację: przymiotnik od rzeczownika wchodzą też: dyfuzja > dyfuzyjny, infuzja > infuzyjny, transfuzja > transfuzyjny, dyfuzja > dyfuzyjny, korozja > korozyjny, aluzja > aluzyjny. Skoro tak, możliwa jest też para: inkluzja > inkluzyjny.
Krystyna Kleszczowa
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2009-03-19
Według jakich zasad odmienia się nazwisko Feleszko?
Nazwisko to odmienia się jak Kościuszko, według deklinacji nijakiej: D. Feleszki ,CMs. Feleszce,B. Feleszkę,N. Feleszką; lm.: M. Feleszkowie, DB. Feleszków ,C . Feleszkom, N. Feleszkami, Ms. Feleszkach. Dodać warto, że w przypadku nazwisk zakończonych na -o dopuszczalne (tolerowane – jak mówi „Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN” w haśle NAZWISKA) jest pozostawienie w formie nieodmienionej, jeżeli nazwisku towarzyszy jakiś odmieniony wyraz, taki jak imię (np. Janowi Feleszko), wyraz pan (np. z panem Feleszko), tytuł (np. o profesorze Feleszko) czy nazwa funkcji (np. dyrektora Feleszko). Fakt, że coś jest tolerowane w normie językowej, nie zmienia jednak tego, że polszczyzna jest językiem silnie fleksyjnym, dlatego też dla wielu osób (w tym i dla piszącej te słowa) formy nieodmienione będą rażące. W związku z powyższym jak zawsze apeluję: odmieniajmy nazwiska!
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2009-03-19
Jak odmienić nazwisko Wałęsa?
To słynne nazwisko przyjmuje końcówki odmiany typowe dla rzeczowników rodzaju żeńskiego, odmienia się podobnie jak rzeczownik rzęsa: D. Wałęsy ,C Ms. Wałęsie,B. Wałęsę,N. Wałęsą. W liczbie mnogiej poprawne formy to: M. Wałęsowie, DB. Wałęsów, C. Wałęsom, N. Wałęsami, Ms. Wałęsach.
Katarzyna Wyrwas
Ortografia2009-03-18
Czy nieruchomości dzielimy na zabudowane i nie zabudowane czy na zabudowane i niezabudowane?
Nieruchomości są niezabudowane. Imiesłowy przymiotnikowe, niezależnie czy użyte w znaczeniu przymiotnikowym, czy czasownikowym zapisujemy łącznie z partykułą nie. Jeśli imiesłów tego typu użyty jest w znaczeniu czasownikowym, dopuszczalna jest pisownia rozdzielna.
Ewelina Pałka
Ortografia2009-03-18
Czy w zdaniu Studiował grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wyraz grafika będący nazwą kierunku powinien być pisany małą czy wielką literą?
W zdaniu tym wyraz grafika zapiszemy małą literą, gdyż jest to rzeczownik pospolity.
Ewelina Pałka
Poprawność komunikacyjna2009-03-18
Od dawna nurtuje mnie jedno pytanie, związane z kartami menu w restauracjach. Zawierają one różne „działy”, jednak moją uwagę skupiają główne napoje, gdyż nagłówki w tym przypadku często występują w dwóch wersjach. Czy nagłówek powinien występować w liczbie mnogiej czy pojedynczej, jeśli poniżej wymieniamy określone napoje, dostępne w danej restauracji? Np.: kawa czy kawy, herbata czy herbaty, koktajle alkoholowe czy koktajl alkoholowy? A może obie wersje są poprawne?
W związku z tym, że dana restauracja ma najczęściej do zaoferowania kilka rodzajów wymienionych napojów, wydaje się, iż lepsze byłyby nagłówki w liczbie mnogiej.
Ewa Biłas-Pleszak
Frazeologia2009-03-18
Czy sformułowanie wybić skrzynkę piłek odnoszące się do gry w tenisa jest poprawne?
W tenisa grywam niewiele, ale kilku tenisistów znam i od nich dowiedziałam się, że nie posługują się tym metaforycznym określeniem, ale to bynajmniej nie znaczy, że jest ono błędne. Mamy tu bowiem do czynienia z przejawem wyobraźni językowej użytkowników polszczyzny, których łączy zamiłowanie do tej dyscypliny sportu i którzy na swój i jej użytek tworzą wyrażenia lepiej opisujące tę sytuację komunikacyjną. Właśnie w ten sposób tworzą się różnego rodzaju socjo- i profesjolekty.
Poprawność komunikacyjna2009-03-18
Jakie mogą być raty? Wysokie czy duże? Czy może i takie, i takie? Często te wyrazy są używane zamiennie, dlatego mnie to zastanowiło, choć osobiście przychylam się wyłącznie ku wysokim.
Myślę, że zarówno przymiotnik wysokie, jak i duże w jednakowo dobry sposób określa rzeczownik raty. Być może połączenie wysokie raty występuje częściej (np. w reklamach), stąd pewnie owa skłonność, z którą zdradzono się w pytaniu, do preferowania pierwszego z wymienionych przymiotników. Od siebie życzę wszystkim Gościom poradni, aby rat do spłacania mieli jak najmniej, a jeśli już jakieś zobowiązania finansowe stały się Państwa udziałem, to niech one będą małe i niskie :-).
Ewa Biłas-Pleszak
Interpunkcja2009-03-18
Czy zdanie Matematykę można zdefiniować jako przedmiot, w którym nigdy nie wiadomo, o czym się mówi, ani czy to, o czym się mówi, jest prawdziwe jest napisane poprawnie? W szczególności czy przed spójnikiem ani oraz przed słowem jest słusznie stoją przecinki?
Zasadniczo przed spójnikiem ani nie stawia się przecinka, w tym jednak przypadku jest on konieczny, ponieważ zamyka wtrącone zdanie podrzędne o czym się mówi. Przed czasownikiem jest przecinek również jest niezbędny, tu bowiem kończy się drugie (takie samo jak poprzednie zresztą) podrzędne zdanie wtrącone.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2009-03-18
Jaki jest poprawny zapis (np. na pismach lub dokumentach przy wpisywaniu adresu)?
a) Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego,
b) Aleja Marszałka Piłsudskiego,
c) Al. Piłsudskiego.
Do zidentyfikowania człowieka często wystarczy nazwisko, a w przypadku osoby znanej niekonieczne bywają imię, stopień wojskowy czy inne określenia. W nazwach ulic zwykło się skracać dane osobowe do owego niezbędnego minimum, czyli nazwiska, mówiąc (pisząc): ul. Konopnickiej, al. Wyszyńskiego, pl. Waszyngtona, rondo de Gaulle’a itd. Jeśli chcemy być bardzo oficjalni i dokładni, możemy podać nazwę w wersji „rozwiniętej”, np. ul. Marii Konopnickiej, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pl. Jerzego Waszyngtona, rondo Generała Charles’a de Gaulle’a.
W przypadku tego typu nazw własnych pojawia się jednak inny ważny problem: ortograficzny. Według zasad pisowni polskiej (reguła 82) towarzyszący nazwie własnej wyraz pospolity, taki jak: ulica (ul.), aleja (al.), osiedle (os.), plac (pl.), pomnik, most, kościół, cmentarz, zaułek należy pisać małą literą, dlatego też poprawnie zapisane formy wyglądają następująco:
a) aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego,
b) aleja Marszałka Piłsudskiego,
c) al. Piłsudskiego.
Katarzyna Wyrwas
Znaczenie2009-03-16
Mam pytanie o znaczenie słowa, na które natknęłam się przypadkiem w tekście z okolic Stalowej Woli – Moch, ewentualnie Mochy (forma tekstowa Mochów - D. lm.).
Wyraz Moch poświadczony jest przez tzw. „Słownik warszawski”, gdzie znajdujemy informację o jego znaczeniu: ‘zbór kapłaństwa celtyckiej Cerydwy, znaczy tyle, co chlew’.
Joanna Przyklenk
Historia języka2009-03-16
W słowniku Lindego są takie przykłady: Walentynijan tysiąc sześć set człowieka... prowadząc, z naszych miał ośmdziesiąt człeka. W formie jakiej liczby i jakiego przypadka zostały tu użyte wyrazy człek i człowiek? Dlaczego forma ta różni się od współcześnie stosowanej w tych kontekstach gramatycznych?
W przywoływanych przez Samuela B. Lindego egzemplifikacjach mamy do czynienia z formami rzeczownika człowiek użytymi w dopełniaczu liczby pojedynczej (człowiek w wersji skróconej nieregularnie to człek, obecny w polszczyźnie od XIV stulecia; por. mamy dziś termin naukowy: człekokształtny, a nie człowiekokształtny). Różnica między formami cytowanymi w dziewiętnastowiecznym „Słowniku języka polskiego” a współczesnymi wynika stąd, iż wyrazu człowiek używano dawniej także w znaczeniu zbiorowym ‘ludzie’, co można by postrzegać jako swego rodzaju kontynuację stanu sprzed XIV wieku, kiedy rzeczownik ów pozbawiony był liczby mnogiej (potem notujemy np. człowiekowi, a dziś ludzie). Nadto, co ważne, chętnie sięgano po pojedynczą postać omawianego rzeczownika, by uwypuklić sens ‘ktokolwiek z ludzi bliżej nieokreślony: ktoś, każdy; w przeczeniach: nikt’, o czym świadczą przede wszystkim polskie przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy, w których na oznaczenie istoty ludzkiej, tak jednostkowe, jak i zbiorowe, występuje wyraz człowiek w różnych przypadkach liczby pojedynczej.
Joanna Przyklenk
Odmiana2009-03-16
Użyłam w wierszu słowa poplątam - wersy brzmią Będę szukać po wszystkich zakamarkach kątach, wszystkie razem je poplątam. Podmiotem są szczęśliwe chwile. Jutro mam robić skład tomiku, a korekta poprawiła mi słowo poplątam na poplączę, co oczywiście burzy mi rym. Moje pytanie brzmi: czy słusznie?.
Drugi poprawiony wers jest w innym wierszu. Piszę: Może się przejrzysz w stawka wodzie, powąchasz miętę, co świeżo wschodzi... Pisze tu o tym, że ktoś przegląda się w wodzie (czyjej?), czyli zastosowałam dopełniacz wyrazu stawek, ale z powodu rymu nastąpiło przestawienie, czyli nie w wodzie stawka, tylko stawka wodzie. Poprawiono mi ten wers na Może się przejrzysz w stawku wodzie. Myślę, że przeglądamy się w stawku, ale jeżeli dodamy wodę, to przeglądamy się w stawka wodzie. Czy mam rację? Wiem, że wiersze rządzą się swoimi prawami, ale w wierszach, w których z zasady nie ma żadnych neologizmów, chciałabym być w zgodzie z polszczyzną, dlatego poprosiłam o pomoc polonistkę.
Forma 1. os. lp. czasownika poplątam jest poprawna, choć w słownikach (np. „Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN”) odnotowana jako rzadka.
Zdrobnienia na -ek w większości w dopełniaczu lp. przybierają końcówkę -a, jednak jako jedyną poprawną formę tego przypadka od zdrobnienia stawek słowniki zgodnie podają stawku, analogicznie jak od zdrobnień obiadek, miodek, sadek, głodek, chłodek, smrodek, rozdziałek, rosołek, pyłek, domek, tłumek, rozumek, szumek, dymek i innych.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2009-03-16
Moje pytanie dotyczy przecinka. Najpierw fragmenty zdań:
1. Zapisuje się on, wypowiada [?] zarówno w obawach...
2. Objawił niespodziewaną, bo skrywaną [?] aktualność...
3. Główne tendencje i walor dążeń nie tylko środowisk regionalnych, etnicznych, pokoleniowych [?] określa właśnie...
Czy w miejscach, gdzie postawiłam „roboczy” pytajnik, powinien się znaleźć przecinek?
Przecinek z pewnością powinien pojawić się w zaproponowanym przez Panią miejscu w zdaniu drugim, które przybierze wówczas kształt Objawił niespodziewaną, bo skrywaną, aktualność… Fragment bo skrywaną ma tutaj charakter elementu pobocznego, dopowiedzianego, stąd też konieczność wydzielenia go z obu stron znakami przestankowymi. Nie mam też wątpliwości odnośnie do interpunkcji zacytowanego wyżej zdania numer 3. Pomiędzy sąsiadujące w nim wyrazy pokoleniowych i określa nie należy wstawiać przecinka. Wynika to z faktu, że człon Główne tendencje i walor dążeń środowisk regionalnych, etnicznych i pokoleniowych pełni tu rolę dopełnienia wymaganego przez wyrażone czasownikiem określa orzeczenie (bez tego dopełnienia zdanie sprawiałoby wrażenie urwanego). Jeśli chodzi natomiast o zdanie znajdujące się w pytaniu na pierwszej pozycji, mam wrażenie, że jest ono początkiem dość nieprzejrzystej, by nie powiedzieć błędnej, konstrukcji, ale nie jestem w stanie tego ostatecznie stwierdzić, gdyż przywołany kontekst językowy jest zbyt wąski. Niemniej jednak wydaje się, że umieszczenie w tym wypowiedzeniu przecinka przed słowem zarówno jest nieuzasadnione.
Katarzyna Mazur
Interpunkcja2009-03-16
Moja koleżanka na stronie tytułowej pracy magisterskiej napisała w nagłówku: wydział: prawa i administracji (z dwukropkiem). Według mnie powinno być (możliwe,że się mylę): wydział prawa i administracji (bez dwukropka) lub wydział:prawo i administracja (z dwukropkiem), ewentualnie gdyby chodziło o liczbę mnogą: wydział:prawa i administracje (z dwukropkiem).
Nazwa wydziału na stronie tytułowej pracy magisterskiej powinna być zapisana bez dwukropka i wielkimi literami, ponieważ funkcjonuje tu ona jako pełna nazwa własna konkretnej jednostki na konkretnej uczelni (jej nazwa także powinna pojawić się na pierwszej stronie), a więc w tym wypadku: Wydział Prawa i Administracji.
Katarzyna Mazur
Interpunkcja2009-03-16
Chciałbym zapytać o zbieg znaków interpunkcyjnych kropka-nawias-kropka w przypadku, gdy tuż przed zamknięciem nawiasu (będącym jednocześnie końcem zdania) pojawia się kropka „obowiązkowa”, np. zwieńczająca skrót, jak w poniższym przykładzie: Na wycieczkę należy zabrać cały sprzęt (namiot, materac itp.). Właśnie ta druga kropka po nawiasie wygląda trochę dziwnie - czy wolno byłoby ją opuścić?
W zacytowanym przykładzie kropki zostały postawione we właściwych miejscach, a usunięcie którejkolwiek spowoduje powstanie błędu interpunkcyjnego. Użycie drugiej z nich wynika z respektowania zasady, że zdania w języku polskim muszą kończyć się kropką, względnie wykrzyknikiem, pytajnikiem lub wielokropkiem (nieliczne wyjątki od tej reguły to pomijanie kropki – ale już nie wykrzyknika znaku zapytania ani wielokropka – na tytułowych stronach książki, w tytułach jej rozdziałów, podrozdziałów i w tytułach artykułów, a także w tzw. żywej paginie znajdującej się w nagłówku strony oraz na końcu wypowiedzeń umieszczanych na np. sklepowych szyldach czy afiszach itp.). Zasada ta obowiązuje także w następujących typach zdań:
1) Marek jest nieznośny, nieuczciwy, arogancki itd.
2) Juliusz Cezar powiedział: „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”.
3) Schizofrenia jest niemal nieuleczalna. (Słynny matematyk John Nash jest jednak dowodem na to, że można pokonać tę chorobę).
W pierwszym z nich dochodzi do zbiegu dwóch kropek, w drugim do zbiegu kropki, przecinka i kropki, a w ostatnim: kropki, nawiasu zamykającego i kropki. Jak łatwo zauważyć, gdy dochodzi do zbiegu kropki skrótu i tej zamykającej zdanie (przykład 1.), zapisujemy kropkę tylko raz, pamiętając przy tym, że będzie ona jednocześnie należała do całego zdania – jako sygnał jego końca i do samego wyrazu graficznego (tu: itp.) jako wyznacznik jego cechy „bycia skrótem”. W przykładzie nr 2 umieszczone w cudzysłowie zdanie orzekające właściwie również powinna kończyć kropka. Zostaje ona jednak pominięta w kontekście następującego po nim znaku przytoczenia, ale już po nim występuje inna obligatoryjna kropka, wieńcząca całą konstrukcję nadrzędno-podrzędną. Trzecie wypowiedzenie zawiera ujęte w nawias, dopowiedziane zdanie, którego ostatni element również stanowi kropka umiejscowiona nie przed nawiasem, lecz bezpośrednio po nim. Wszystkie te zdania respektują więc ostatecznie nakaz kończenia wypowiedzeń kropką. Nakaz – dodajmy – niezależny od subiektywnych odczuć użytkowników języka.
Katarzyna Mazur
Interpunkcja2009-03-16
Proszę o odpowiedź, w którym miejscu w zdaniu poniżej należy postawić przecinek, czy można przed co najmniej? Zrealizowali 2 zadania polegające na druku książek o nakładzie co najmniej 15.000 egz.
W powyższym zdaniu nie ma potrzeby wstawiania żadnego przecinka. Jedynym miejscem, w którym ewentualnie mógłby się on pojawić, jest pozycja po słowie zadania, a przed wyrazem polegające. Natomiast umieszczenie znaku interpunkcyjnego przed wyrażeniem co najmniej lub wydzielenie go przecinkami z obu stron wypaczyłyby sens wypowiedzenia.
Katarzyna Mazur
Ortografia2009-03-16
Czy w liście do przyjaciółki, wspominając jej brata i rodziców, powinnam użyć wielkiej litery(Twój Brat, Pozdrów Rodziców itp.)? List wydaje się nieco zaśmiecony wielkimi literami. Nasuwa się również pytanie o moją mamę, która przesyła pozdrowienia w tym samym liście za moim pośrednictwem. Czy moja mama też ma być napisana wielką literą?
Język, którym się posługujemy, służy nie tylko przekazaniu informacji, ale też wyraża stosunek nadawcy do odbiorcy. Etykieta językowa wymaga, by ze względów grzecznościowych używać w listach wielkiej litery, gdy używamy zaimków Ty, Twój itp., ale także kiedy piszemy o osobach bliskich adresatowi i w ogóle o osobach, które szanujemy. Także i o swojej Mamie może Pani napisać wielką literą. Nie należy się przejmować, że „zaśmiecimy” list dużymi literami, gdyż tego wymaga dobre językowe wychowanie.
Ewelina Pałka
Ortografia2009-03-16
Szanowni Państwo, według słownika E. Polańskiego Kresy Wschodnie piszemy wersalikami, czy przez analogię powinno się napisać Kresy Zachodnie (na określenie ziem przyłączonych do Polski po 1945 r.)? Jeśli nie jest to obowiązkiem, czy dozwolona jest taka pisownia?
Nazwa Kresy Zachodnie została utworzona na zasadzie analogii od Kresów Wschodnich. Jedna i druga to nazwy własne, a jako takie powinny zostać zapisane wielką literą.
Ewelina Pałka
Ortografia2009-03-16
W ostatnim czasie pojawiły się fotoksiążki i fotoalbumy, a może poprawniej foto-książki, foto-albumy?
Fotoksiążki czy fotoalbumy zapiszemy razem, jak wszystkie wyrazy z członem foto-, np. fotoamator, fotochromia czy fotoreporter.
Ewelina Pałka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166