Najczęściej zadawane pytania (228) Ortografia (591) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (264) Etymologia (305) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (139) Odmiana (333) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (436) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (40) Różne (164) Wszystkie tematy (3314)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-03-02
Jak poprawnie należy odmieniać nazwę miasta Włoszczowa - we Włoszczowie czy we Włoszczowej? Bardzo proszę o wyjaśnienie i podanie literatury, w której jest to rozstrzygnięte. Gosia B.
Włoszczowa odmienia się według deklinacji rzeczownikowej (czyli np. jak krowa). Poprawne formy to: D. Włoszczowy, CMs. Włoszczowie, B. Włoszczowę, N. Włoszczową (zob. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, Jan Grzenia Słownik nazw własnych i inne).
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-03-01
Właśnie adresuje koperty z zaproszeniami ślubnymi i zastanawia mnie, jak powinienem odmienić nazwisko: Sz.P. X i Y Dziągowie czy X i Y Dziąg?
Można pozostawić nazwisko pary małżeńskiej w liczbie pojedynczej, ale sądzę, że lepiej brzmi ono w liczbie mnogiej – wszak idzie o dwie osoby!
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-02-25
Jak należy odmieniać nazwisko polskiego geofizyka, Romana Teisseyre? Czy po apostrofie dodawać końcówki deklinacyjne? Nie wiem, czy e na końcu nazwiska jest głoską niemą. A może odmieniać jedynie imię lub tytuł naukowy (profesor), a nazwiska nie?
Nazwisko jest zakończone w wymowie na spółgłoskę (-e jest nieme), a więc nie ma problemu z odmianą, tylko z zapisem form fleksyjnych, które skrupulatnie wymieniam (uwaga na miejscownik): DB. Teisseyre’a, C. Teisseyre’owi, N. Teisseyre’em, Ms. Teisseyrze.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-02-25
Ostatnio doświadczyłem dość nieprzyjemnego uczucia osoby, która nie potrafi odmieniać nazwisk... Pan, do którego napisałem w pewnej sprawie, nazywa się Grzegorz Godziek. Pisałem: Do Pana Grzegorza Godźka. Dostałem burę w biurze, że chyba nie chodziłem do szkoły, że powinno być napisane: Godzieka. Mogłem się pomylić, nie byłem pewien odmiany, ale: Maciek - Maćka, a nie Macieka, Muniek - Muńka, a nie Munieka, Godziek - Godźka, a nie Godzieka (?). Rozumiem, że jest to nazwisko i może istnieją inne zasady jego odmiany, ale niestety ich nie znam...
Nazwisko Godziek powstało najprawdopodobniej jako zdrobnienie imienia Godzisław. A skoro Władysław - Władek, DB. Władka, Stanisław - Stanek // Staniek (są takie nazwiska), DB. Stańka, to i Godźka. Argumenty językowe świadczą na Pana korzyść. Na korzyść Pańskich krytyków przemawia zaś pospolity w komunikacji urzędowej obyczaj unikania odmiany, zwłaszcza gdy towarzyszą jej oboczności, co ma uzasadnienie funkcjonalne. Wprawdzie formy typu Jana Godzieka nie wydają mi się udane, ale zgadzam się, że ich zaletą jest możliwość odtworzenia podstawowej formy nazwiska. Opowiadam się więc za pojednaniem: Godźka lub Godzieka.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-02-25
Jak powinnam zaadresować list do koleżanki i jej męża: koleżanka nazywa się Ilona Sewioło-Wilk, jej mąż Robert Wilk; czy napisać Ilona i Robert Wilkowie, jeśli koleżanka nazywa się nie Wilk,ale „aż” Sewioło-Wilk i używa obu nazwisk? Dziękuje za odpowiedź.
Wspólnym nazwiskiem tych państwa jest Wilk, a w takim razie należy list adresować do Ilony i Roberta Wilków. Jeśli z jakichś powodów nie jest to możliwe lub dopuszczalne, trzeba każdą z tych osób wymienić z osobna.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-02-25
Chciałbym się dowiedzieć jak odmieniać nazwisko Łąpieś. Szczególnie interesuje mnie dopełniacz w połączeniu z imieniem męskim.
Odmieniać należy tak: DB. Jana Łąpiesia, C. Janowi Łąpiesiowi, N. Janem Łąpiesiem, Ms. Janie Łąpiesiu. Jest to nazwisko odmienne, a połączenie z imieniem nic tu nie zmienia. Domyślam się, że mógł ktoś, urzędnik zapewne, sugerować, że nazwisko to jest nieodmienne w połączeniu z imieniem, ale to nieprawda. Tylko niektóre nazwiska, jeśli poprzedza je imię, mogą być nie odmieniane.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-02-21
Wkrótce wychodzę za mąż. Przyjmę nazwisko męża: Purzyna. Jak odmienia się to nazwisko? Wypisuję teraz zaproszenia ślubne i mam problem z odmianą tego nazwiska. Nie wiem,czy zapraszam Państwa X.Y.Purzyna? Purzynę? Purzynów? Problem dotyczy również nazwiska Cholewa, Maślanka, Łabin, Lech. Byłbym wdzięczna za szybko odpowiedź. Pozdrawiam i dziękuję. Joasia
Nazwisko Purzyna – zarówno w przypadku Pani, jak i Pani męża – odmienia się według deklinacji żeńskiej: lp. D. Purzyny, CMs. Purzynie, B. Purzynę, N. Purzyną; lm. M. Purzynowie, D. Purzynów, C. Purzynom, B. Purzynę, N. Purzynami, Ms. Purzynach. Zaprasza się zatem Państwa Purzynów, Panią Purzynę oraz Pana Purzynę. Zaprasza Pani także na swój ślub Państwa: Cholewów, Maślanków, Łabinów i Lechów. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-27
Spotkałam się z oficjalnym użyciem wyrazu osleński i oslowski utworzonych od (nieodmiennej) nazwy Oslo, chciałam zapytać, czy to poprawne formy.
Szkoda, że nie podaje Pani przykładów użycia, byłyby użyteczne, zwłaszcza jeśli pojawiły się w druku. Ja w tekstach internetowych znalazłem tylko Uniwersytet Oslowski, ale formę taką spotkałem tylko raz, o wiele częściej jest Uniwersytet w Oslo, i słusznie. Z dwu podanych form pierwszą trzeba zdecydowanie odrzucić, gdyż jest niezręczna i wcale nie kojarzy się z nazwą podstawową. Druga nie ma tych wad (a przynajmniej w takim stopniu), więc można by ją zaakceptować. Trzeba jednak się liczyć z tym, że nie występuje w praktyce językowej, toteż - jeśli jej użyjemy - będzie zaskakiwać. Można jednak przyjąć, że wyrazy pochodne od nazwy stolicy Norwegii staną się potrzebne. W takim razie zalecanymi formami są: oslowianin, oslowianka, oslowianie, oslowski.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-27
Nazywam się Bieńko. Czy mam prawo nie odmieniać mojego nazwiska?
Nazwiska o takim zakończeniu mogą pozostawać nie odmieniane, ale należy ich użyć z jakimś innym odmienianym wyrazem. Najczęściej będzie to imię, ewentualnie jakiś rzeczownik pospolity (pan, dyrektor, inżynier itp.). Stosując się do tej zasady, mogę napisać: Odpowiedziałem na pytanie pana Bieńko (lub pana Bieńki).
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-16
Jaka jest prawidłowa pisownia nazwy miejscowości: Iwonicz Zdrój czy też Iwonicz-Zdrój?
Jeszcze do niedawna obowiązywała pisownia rozdzielna tego typu nazw jako złożonych z członów względem siebie znaczeniowo nierównorzędnych, trudno jednak wymagać od każdego użytkownika języka wiedzy o genetycznej, administracyjnej i znaczeniowej równorzędności czy nierównorzędności nazw. Pisownia z łącznikiem jest zgodna z Wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce (Warszawa 1980-1982), dlatego też zgodnie z Zasadami użycia łącznika w wieloczłonowych nazwach miejscowych, które dla Rady Języka Polskiego opracowała prof. Aleksandra Cieślikowa, wprowadzono w drugim wydaniu Wielkiego słownika ortograficznego PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2006, reguła 184, s. 82) ujednolicenie pisowni nazw miejscowych złożonych z dwóch lub więcej członów, które wspólnie identyfikują jednostkę administracyjną lub/i geograficzną (czyli miejscowość lub jej część, np. dzielnicę). W związku z tym piszemy obecnie z łącznikiem: Bielsko-Biała, Bielsko-Biała-Lipnik, Warszawa-Okęcie, Warszawa-Praga-Północ, Iwonicz-Zdrój, Rabka-Zdrój, Busko-Zdrój, Krynica-Zdrój, Ceków-Kolonia, Kalwaria-Lanckorona, Rutka-Tartak, Warszawa-Śródmieście, Skarżysko-Kamienna, Czechowice-Dziedzice itp. W opracowaniu prof. A. Cieślikowej czytamy, że w pracach Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych reguła użycia łącznika przyczynia się do względnie jednolitego traktowania nazw o różnej genezie. Od zasady pisowni nazw złożonych z łącznikiem istnieje oczywiście wyjątek: nie piszemy z łącznikiem nazw miejscowych, w których jeden z członów (przymiotnik) pozostaje w związku zgody z głównym członem nazwy (rzeczownikiem), np. Dąbrówka Nowa, Nowy Sącz, Przewóz Stary, a także w tych, w których pierwszym członem nazwy są wyrazy: Kolonia, Osada, Osiedle, np. Kolonia Ostrów (jak Kolonia Ostrowska), Kolonia Wronów (jak Kolonia Wronowska), Osiedle Wilga, Osada Konin, Osada Leśna itp.
Warto dodać, że w książce Losy polskiej ortografii S. Jodłowskiego (Warszawa 1979, s. 130-131) czytamy, iż prof. Witold Taszycki, przewodniczący działającej po II wojnie światowej Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych, wprowadzenie w XII wydaniu Pisowni polskiej PAN z 1957 r. reguły o stosowaniu łącznika w nazwach miejscowych składających się z dwu członów rzeczownikowych «uznał za wynik niewątpliwej pomyłki» (tamże, s. 131). W. Taszycki pisał na ten temat dwukrotnie: w „Poradniku Językowym” (1974, s. 356-357) oraz w „Języku Polskim” (1976, s. 218-219). Bezłącznikową pisownię dwuwyrazowych nazw miejscowych typu Polanica Zdrój, Różanka Dwór, Debrzno Wieś, Szczecin Turzyn potwierdzają przede wszystkim polskie akty rządowe (zarządzenia, rozporządzenia) opublikowane w „Monitorze Polskim” z lat 1946-1947, które powstały w efekcie działania wspomnianej Komisji Ustalania Nazw Miejscowych. Komisja owa miała zaś podczas swych prac na uwadze polską tradycję piśmienniczą, w której od dawna już ustaliła się zwyczajowa pisownia zestawień bliźniaczych o członach nierównorzędnych bez łącznika (S. Jodłowski przytacza tu m.in. przykłady z Pana Tadeusza: wiśnie bliźnięta, matrony topole, dąb gaduła, łosie rogale, księża paulinowie, bracia strzelcy itp.).
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-13
Proszę o wyjaśnienie odmiany imion zakończonych na końcówkę -na.
W polszczyźnie końcowe -na nie jest końcówką odmiany, można je nazwać jedynie zakończeniem danego wyrazu. Imiona tak zakończone to imiona żeńskie, takie jak Anna, Iwona, Helena i inne (ich właściwą końcówką fleksyjną jest -a). Odmieniają się one według deklinacji żeńskiej: lp. M. Anna, Iwona, Helena, D. Anny, Iwony, Heleny, CMs. Annie, Iwonie, Helenie, B. Annę, Iwonę, Helenę, N. Anną, Iwoną, Heleną, W. Anno, Iwono, Heleno; lm. MBW. Anny, Iwony, Heleny, D. Ann, Iwon, Helen, CMs. Annom, Iwonom, Helenom, N. Annami, Iwonami, Helenami. Formy odmiany wielu imion zawierają np. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego czy Słownik imion Jana Grzeni i Słownik nazw własnych tegoż Autora.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-07
Jaka jest właściwa forma odmiany imienia Kuba? Tych Kubów (Jakubów) czy może tych Kub?
Jeśli użylibyśmy formy (tych) Kub, nasz rozmówca mógłby sądzić, że z niewiadomych powodów (może związanych z halucynacjami?) mówimy o kilku tych samych wyspach (krajach), ponieważ istnieje nazwa geograficzna Kuba. Nazwa owej wyspy w polszczyźnie odmienia się według deklinacji żeńskiej i – potencjalnie oczywiście, bo kilku tak nazwanych wysp nie ma, a więc forma jest w zasadzie nieużywana! – w dopełniaczu liczby mnogiej ma właśnie formę (tych) Kub. Imiona męskie natomiast – czy to Jakub (ze zdrobnieniem Kuba) czy też Kuba (bo jest to imię również nadawane, co potwierdza np. Słownik imion Jana Grzeni) – przybierają w dopełniaczu (i bierniku) liczby mnogiej formy Jakubów oraz Kubów.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-03
Witam, mam pytanie dotyczące odmiany nazwiska Oczko. Czy jest może ono nieodmienne?
Nazwisko Oczko jest jak najbardziej odmienne, tak jak reszta polskich nazwisk, por. podobnie zakończone Matejko, Kościuszko, Orzeszko. Formy nazwiska Oczko używanego z imieniem męskim w liczbie pojedynczej byłyby następujące: M. Jan Oczko, D. Jana Oczki, C. Janowi Oczce, B. Jana Oczkę, N. Janem Oczką, Ms. Janie Oczce. Jeśli nazwisko Oczko nosi kobieta, pozostaje ono nieodmienne, co jest w tym wypadku w polszczyźnie wykładnikiem żeńskości: M. Maria Oczko, DCMs. Marii Oczko, B. Marię Oczko, N. Marią Oczko. Para nosząca takie nazwisko to państwo Oczkowie, a w przypadkach zależnych: DB. Oczków, C. Oczkom, N. Oczkami, Ms. Oczkach.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-03
Poeta młodopolski nazywał się Stanisław Korab Brzozowski. Jak będzie brzmiało jego nazwisko w dopełniaczu? Jaka jest poprawna forma dopełniacza w przypadku, gdy chodzi o braci Stanisława i Wincentego Korab (Korabi?) Brzozowskich? Czy forma Stanisława Korabia-Brzozowskiego, stosowana np. przez p. prof. Martę Wykę w podręczniku Literatura Młodej Polski (Kraków 2004, s. 27), jest błędna?
Nazwisko to należy zapisać z łącznikiem: Korab-Brzozowski. W dopełniaczu pierwszy człon można odmieniać, w związku z tym możliwe są dwie formy: Korab-Brzozowskiego lub Koraba-Brzozowskiego. W liczbie mnogiej: bracia Korab-Brzozowscy lub Korabowie-Brzozowscy. W odniesieniu do nazw własnych pojęcie błędu językowego musi być stosowane nieco inaczej niż do wyrazów pospolitych. Powiedzmy może tak: forma Korabia-Brzozowskiego jest nie tyle błędna, ile bardzo rzadko stosowana, zdecydowanie najrzadziej spośród trzech możliwych form tego nazwiska. Powstała ona w wyniku analogii do wyrazu pospolitego korab (książkowe określenie łodzi lub okrętu), odmienianego DB. korabia, C. korabiowi, N. korabiem, Ms. korabiu.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-03
Która forma jest poprawna: na Oceanii czy w Oceanii?
To zależy od kontekstu. Powiemy na wyspach Oceanii (przyimek na łączy się z nazwami wysp, np. na Grenlandii, na Wolinie), ale powiemy też byłe europejskie terytoria w Oceanii (w tym wypadku chodzi nam o rejon świata, część kontynentu).
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2005-01-03
Jaki jest polski odpowiednik angielskiego imienia Colin?
Taki odpowiednik do tej pory się nie ustalił, bo jedynie kilkunastu Polaków nosi imiona Colin (być może to naturalizowani obcokrajowcy) lub Kolin. Tę drugą formę można by uznać za zapowiedź polskiego odpowiednika tego imienia.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-12-25
Szanowni Państwo, czy arabskie nazwisko Aga Khan należy spolszczyć w piśmie (Aga Chan), czy lepiej stosować pisownię zgodną z zapisami nazw arabskich w encyklopediach PWN? Czy takie imiona i nazwiska należy odmieniać (Agi Khana / Chana)? Z pozdrowieniami i życzeniami świątecznymi - AW
Zalecam stosowanie formy spolszczonej, bo nie wiadomo, czemu angielski zapis Aga Khan miałby być od niej lepszy. Nie będzie tu sprzeczności z encyklopediami PWN, ponieważ podają one również zapis spolonizowany. To i inne arabskie nazwiska należy odmieniać, jedynie wyjątkowo odstępujemy od tej zasady.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-12-16
Czy odmienia się nazwiska kobiet zakończone na -y?
Rozumiem, że mają Państwo na myśli nazwiska kobiet w formie przymiotnika rodzaju męskiego typu Mądry, Zielony itp. Coraz częściej kobiety noszące nazwiska pochodzące od zwykłych przymiotników wybierają formę nazwiska w rodzaju męskim, np. pani Ciepły, pani Ufny, pani Zielony. Jeśli wybrano nazwisko żeńskie w rodzaju męskim, to wtedy pozostaje ono nieodmienne - M. Maria Zielony, DCMs. Marii Zielony, B. Marię Zielony, N. Marią Zielony (por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego). Należy zatem zawsze razem z nazwiskiem w formie męskiej używać odmienionego imienia lub słowa identyfikującego płeć, np. wyrazu pani.
Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-12-14
Uprzejma prośba o poratowanie w kwestii odmiany imienia Romeo.
M. Romeo, D. Romea, C. Romeowi, B. Romea, N. Romeem, Ms. Romeo, W. Romeo!
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-12-14
Szanowni Państwo, będę niezmiernie wdzięczna za informację, jak brzmi oficjalna (nie zwyczajowa) nazwa placu i ulicy we Wrocławiu: Nankera czy Nankiera? W różnych źródłach występują obie formy. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam, Joanna
Na rządowej stronie internetowej w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego widnieje nazwa Nankiera. Ulica Nankera natomiast istnieje również – co wydaje się naturalne – w Piekarach Śląskich i tam nie widać wariantywności (jest także w Biuletynie Zamówień Publicznych). Nie wiem, jak brzmi oficjalna (czyli – jak rozumiem – urzędowa) nazwa wrocławskiego placu i ulicy. Może trzeba zapytać we wrocławskim Urzędzie Miasta? Mogę Pani jedynie opisać, jak sprawa wygląda z polonistycznego punktu widzenia.
Nazwisko Nanker znane jest w polszczyźnie od XIII wieku. Kazimierz Rymut w słowniku Nazwiska Polaków wywodzi je od niemieckiej nazwy osobowej Nanker, a tę od staro-wysoko-niemieckiego imienia złożonego Nandger, Nenker. Nazwisko to nosił żyjący na przełomie XIII i XIV wieku biskup Jan Nanker Kołda herbu Oksza, Ślązak rodem z Kamienia (dziś części Piekar Śląskich), przodek Mikołaja Reja. Andrzej Trzecieski w Żywocie i sprawach poczciwego szlachcica polskiego, Mikołaja Reja z Nagłowic... z 1568 roku tak pisał o biskupie: „(...) Nankerus Ślężak, który tu jeździł w poselstwiech do królów polskich, i potym mu się w Polszcze spodobało, i tu był osiadł, i był biskupem krakowskim (...)”. Pisze też o nim jako o Nankerze Jan Długosz w księdze dziewiątej Roczników czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego. Biskup ów, który rządził najpierw diecezją krakowską, a później wrocławską, był znany jako obrońca polskości na Dolnym Śląsku. Biskup Kołda herbu Oksza przybrał niemiecko brzmiące nazwisko Nanker zgodnie z ówczesną modą, na którą duży wpływ miał patrycjat i bogate niemieckie mieszczaństwo. Współcześnie oba istniejące warianty należy uznać za oboczne, przy czym Nanker jest wprawdzie rzadszy, ale za to odnotowany w encyklopediach i Korpusie języka polskiego PWN (K. Malik i M. Raciborska w Przewodniku po Polsce podają nazwę pl. Nankera).
Nanker jest formą starszą, która dała początek wariantowi Nankier, a zmianę tę należy wiązać ze zjawiskiem czwartej, polskiej palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych k, g, która miała miejsce w XV wieku, kiedy to spółgłoski tylnojęzykowe w połączeniach ke, ge uległy zmiękczeniu i przeszły w kie, gie. Teoretycznie zatem powinna być współcześnie użyciu jedynie forma powstała po zmiękczeniu (jak np. kieł zamiast starszego keł), ale pozostały obie, choć przecież forma po palatalizacji Nankier jest prawie dwa razy częstsza, natomiast w nazwie placu we Wrocławiu forma Nankiera jest niemal 30 razy częściej używana niż forma Nankera.
Słynny średniowieczny biskup stał się także bohaterem kilku dzieł literackich autorstwa Wilhelma Szewczyka, Andrzeja Jochelsona, Tadeusza Silnickiego i Kazimiery Iłłakowiczówny. Forma Nanker występuje jedynie u pierwszego z wymienionych autorów.
Katarzyna Wyrwas

Bardzo dziękuję za wyczerpujące (i ciekawe!) informacje. Gwoli ścisłości: we wrocławskim Urzędzie Miasta powiedziano mi, że w urzędowym spisie ulic widnieje nazwa Nankiera.
Serdecznie pozdrawiam, Joanna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166