Najczęściej zadawane pytania (227) Ortografia (589) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (263) Etymologia (305) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (138) Odmiana (331) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (435) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (40) Różne (164) Wszystkie tematy (3307)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-01
W związku z dwoistością pisowni nazwy ulicy Druskiennicka / Druskienicka (Poznań, Podolany) proszę o rozstrzygnięcie, która z powyższych form jest prawidłowa.
Miasto na Litwie nazywa się Druskienniki, a przymiotnik od tej nazwy (pisany małą literą) brzmi druskiennicki (co potwierdza m.in. Jan Grzenia w Słowniku nazw własnych), ulica powinna więc nazywać się Druskiennicka (zgodnie z polską ortografią pisana oczywiście wielką literą). Zapis z jednym n może być efektem zwykłego błędu literowego.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-30
Chciałabym zapytać o odmianę nazwiska Maślanek, czy powinnam pisać do pana Maślanka i konsultować się z panem Maślankiem, czy może nazwiska tego nie powinno się odmieniać?
Nazwiska polskie się odmieniają, choć niektórym osobom może się to nie podobać. Powinno się pisać do pana Maślanka, mówić coś panu Maślankowi, konsultować się z panem Maślankiem i dobrze się o panu Maślanku wyrażać. :-)
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-26
Bardzo proszę o poradę, jak odmienić nazwisko Skupień? Skupnia czy może Skupienia?
Poprawne są obie formy, a o wyborze i użyciu w środowisku lokalnym decyduje zwyczaj (narzucany zwykle przez właścicieli nazwiska). Jeśli takiego zwyczaju nie znamy, zalecam użycie formy Skupienia, która w praktyce występuje znacznie częściej niż oboczna.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-24
Jak piszemy francuskie imię, które czytamy [żoda]?
Pytanie jest zachwycająco treściwe, nie znamy nawet płci posiadacza ani okoliczności, w jakich się pojawiło (program telewizyjny, film?). W tej sytuacji trudno doradzać, bo takiej wymowie, z pewnością uproszczonej, odpowiada francuski zapis Joda, ale takiego imienia nie znajduję w znanych mi francuskich źródłach. Może chodzić o żeńskie imiona Jodie, Jody, Jaouda lub męskie Joddy (wszystkie używane przez Francuzów, ale niefrancuskiego pochodzenia).
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-24
Czy nazwisko Wolny odmienia się przez przypadki?
Jeśli jest to nazwisko kobiety – pozostaje nie odmieniane, np. do pani Wolny, z panią Wolny. Jako nazwisko męskie odmieniamy je zawsze, np. do pana Wolnego, z panem Wolnym.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-24
Bardzo proszę o podanie prawidłowej formy dla nazwiska Jaśko i Stawarz - chodzi o zredagowanie np. zaproszę Krystynę i Adama Jaśków czy Jaśko oraz Stefanię i Tobiasza Stawarz czy Stawarzów / Janik czy Janików?
Sprawa jest bardzo pilna! Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nazwiska par małżeńskich należy odmieniać – Jaśków, Stawarzów, Janików.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-24
Jak powinno brzmieć dwuczłonowe nazwisko pary małżeńskiej w przypadkach zależnych? Czy pierwszy człon, który nie jest nazwą herbu, podlega odmianie?
W nazwiskach dwuczłonowych należy odmieniać oba człony, np. Nowakowie-Kowalscy, do Nowaków-Kowalskich itd. W polskich nazwiskach złożonych, w których pierwszy człon jest nazwą herbu lub zawołaniem bojowym, np. Korwin-Mikke, Korab-Brzozowski, Lubicz-Zaleski, Pobóg-Malinowski, pierwszy człon może pozostać nieodmienny.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-17
Jak się odmienia nazwa miasta Łazy?
Formy odmiany są następujące: D. Łazów albo Łaz, C. Łazom, B. Łazów albo Łaz, N. Łazami, Ms. Łazach. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego podaje dla D. i B. dwie możliwe formy (jak wyżej), natomiast Słownik nazw własnych Jana Grzeni podaje wyłącznie formę Łaz. Miejscowości o takiej nazwie jest w Polsce kilkanaście. Sądzę, że można akceptować obie formy, szanując lokalne zwyczaje.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-03
Jaka forma zapisu chorwackich nazw jest bardziej poprawna - oryginalna czy spolszczona np. Šibenik czy Szibenik?
W polskich tekstach obie są równie dobre. Jeśli nie rozwiązuje to Pani wątpliwości, proszę wybrać zapis oryginalny.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-03
Czy nazwę miasta Neum (Bośnia i Hercegowina) należy traktować jako rzeczownik rodzaju nijakiego czy rodzaju męskiego? Odmieniać czy nie (w języku chorwackim odmienia się)?
Obce nazwy miejscowe występujące w polskich tekstach należy w miarę możności odmieniać, zwłaszcza gdy – jak w naszym wypadku – chodzi o nazwę słowiańską. W związku z tym: do Neumu, ku Neumowi, za Neumem, w Neumie.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-03
Jak odmieniać chorwackie nazwy własne typu Križevac - Križevaca czy Križevca? Karlovac - Karlovaca czy Karlovca?
Najlepiej zachować -a- w zakończeniu wyrazu: do Križevaca, Karlovaca itp. Nie oznacza to jednak, że odmiana typu Križevca, Karlovca jest niepoprawna. Należy ją zaakceptować jako wariant poboczny mający uzasadnienie w zwyczaju językowym (por. Kragujevac, do Kragujevaca albo Kragujevca).
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-03
Czy ć w środku nazwisk chorwackich trzeba zapisywać jako ci, np. Dragićević czy Dragiciević?
Nie trzeba, natomiast koniecznie należy tak zapisać zakończenie wyrazu po dopisaniu końcówki: Dragićevicia, Dragićeviciowi, Dragićeviciem, Dragićeviciu (zob. reguła 269 zasad pisowni polskiej.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-06-03
Jak odmienić i pisać po polsku francuskie imiona Martine i Jean-Louis? Z apostrofami, czy bez, czy w przypadku drugiego imienia odmieniać oba jego człony? Chodzi mi o zdanie typu: Opowiedz o wakacjach Martine’a i Jeana-Louisa.
Martine [wym. martin], o ile jest imieniem męskim, zapisujemy tylko z apostrofem, a więc Martine’a, Martine’owi, Martine’em, Martinie.
We francuskich imionach dwuczłonowych najlepiej odmieniać obydwa człony: Jeana-Louisa, Jeanowi-Louisowi, Jeanem-Louisem, Jeanie-Louisie. W zwyczaju językowym przeważa jednak forma z odmienianym tylko drugim członem, np. Jean-Louisa, Jean-Louisowi, Jean-Louisem, Jean-Louisie, toteż należy je także zaakceptować, zwłaszcza że za ich użyciem przemawiają również względy funkcjonalne.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-05-31
Czy odmieniamy nazwiska kończące się literą -o, np. Kościuszko, Bako?
Tak, są to nazwiska odmienne. W polszczyźnie odmienia się niemal każde nazwisko, jeśli tylko można je przyporządkować do jakiegoś wzorca odmiany. Nazwiska słowiańskie zakończone na -o poprzedzone spółgłoską twardą (b, p, d, t, w, f, z, s, r, ł), np. Sidło, Lato, Kościuszko, Fredro itd. odmieniają się jak pospolite rzeczowniki rodzaju żeńskiego: D. Sidły, Laty, Kościuszki, Fredry, CMs. Sidle, Lacie, Kościuszce, Fredrze, B. Sidłę, Latę, Kościuszkę, Fredrę, N. Sidłą, Latą, Kościuszką, Fredrą. Dopuszcza się nieodmienianie nazwisk zakończonych na -o jedynie wtedy, jeśli są one obcego pochodzenia i wydają się słabo znane. Por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-05-28
Jak nazwać mieszkańca Rodosu?
Mieszkaniec wyspy Rodos to Rodyjczyk, mieszkanka zaś to Rodyjka, oba pisane wielką literą. Tak samo nazywają się mieszkańcy miasta Rodos, ale wtedy nazwy rodyjczyk i rodyjka piszemy małą literą.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-05-28
Jak odmieniają się nazwiska męskie typu Łesiów, Filipów? Mam swoją koncepcję, ale muszę się upewnić.
Nazwiska polskie zakończone na -ów odmienia się z zachowaniem wymiany o : ó, czyli: M. Łesiów, D. Łesiowa, C. Łesiowowi itd.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-05-20
Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest poprawna odmiana nazwiska Bęben.
Nazwiska identyczne z wyrazami pospolitymi, np. Kozioł, Jastrząb, odmieniamy zwykle (bo są wyjątki) dwojako:
1) tak jak identyczne wyrazy pospolite, to znaczy: Kozła, Kozłowi. Kozłem, Koźle, Jastrzębia, Jastrzębiowi, Jastrzębiem, Jastrzębiu;
2) w sposób specyficzny, pomijając większość oboczności, jakie zachodzą w wyrazach pospolitych, a więc: Kozioła, Koziołowi, Jastrząba, Jastrząbowi itd.
W związku z tym nazwisko Bęben możemy odmieniać następująco: DB. Bębna, C. Bębnowi, N. Bębnem, Ms. Bębnie lub DB. Bębena, C. Bębenowi, N. Bębenem, Ms. Bębenie.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-04-23
Czy imię Sylwia w celowniku powinno być napisane Sylwi czy Sylwii?
Poprawny zapis to Sylwii.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-04-22
Czy w przypadku miejscowości Dzierążnia poprawna jest forma przymiotnikowa dzierąski (używana przez lokalną społeczność) czy dzierążeński?
W Polsce istnieją dwie wsie o tej nazwie: w gminie Działoszyce (województwo świętokrzyskie) oraz w gminie Krynice (województwo lubelskie). Pytanie – jak wnioskuję – dotyczy pierwszej.
Od wielu nazw miejscowych tworzy się więcej niż jeden przymiotnik, najczęściej są to pary: przymiotnik lokalny oraz oficjalny (zwykle występujący w pismach urzędowych), a więc takie, jak: proszowskiproszowicki, dzierąskidzierążeński. Charakterystyczne jest to, że formy lokalne przymiotników powstają zwykle od nazw skróconych.
A teraz niespodzianki. Źródła, którymi dysponuję, podają, że przymiotnikiem oficjalnym od tej nazwy miałby być dzierążniański, choć z treści pytania wynika, że taki nie jest chyba w Dzierążni znany. Z kolei na Lubelszczyźnie znajduje się wieś Huta Dzierążyńska, osiem lat temu przemianowana z Dzierążeńskiej.
Wnioski: od nazwy Dzierążnia można utworzyć kilka przymiotników: dzierążniański, dzierążeński, dzierążyński i dzierąski. Wszystkie są poprawne, ale że jest to być może nadmierne bogactwo, proponuję w rozmowie z mieszkańcami wsi używać formy lokalnej (ciekawe, czy spotyka się też wymowę gwarową [dzieroski]), w piśmie – dzierążeński.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-04-06
Nazwa miejscowości: Darłówek, dopełniacz liczby pojedynczej Darłówka. Nazwa miejscowości: Darłówko. Jak będzie brzmiał dopełniacz w liczbie pojedynczej?
Nazwa Darłówek odmienia się według deklinacji męskiej, a nazwa Darłówko (dzielnica Darłowa) przyjmuje końcówki rodzaju nijakiego, tak się jednak składa, że w obu przypadkach w dopełniaczu liczby pojedynczej występuje końcówka -a. Więcej – większość form odmiany (oprócz biernika, który jest równy mianownikowi, oraz wołacza, który brzmi odpowiednio: Darłówek - Darłówku, Darłówko - Darłówko) jest jednakowa! Jak odróżnić obie nazwy? Trzeba znaleźć inny sposób niż różnice w odmianie. Proszę pomyśleć, że jest w Polsce wiele miejscowości, których nazwy nawet w formie podstawowej są jednakowe, np. Zalesie (ponad 80 miejscowości) czy Zagórze (ponad 30 nazw).
Katarzyna Wyrwas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166