Historia poradni

Poradnia Językowa w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego powstała w latach 70. ubiegłego już wieku z inicjatywy prof. Ireny Bajerowej, kiedy to Instytut nasz mieścił się jeszcze w Sosnowcu.
Początkowo istniała Pracownia Kultury Języka, a poradnia była oczywiście tylko telefoniczna, choć przysyłano do Instytutu także listy i pisma z zapytaniami. Poradnią kierowała prof. Antonina Grybosiowa, a przy aparacie dyżurowali codziennie ówcześni asystenci.
Pytający mieli przede wszystkim problemy z poprawną pisownią, np. łączną i rozdzielną „nie” z rzeczownikami odsłownymi, były pytania o interpunkcję, wymowę, o kwestie stylistyczne, jak również o odmianę rzeczowników pospolitych oraz nazw własnych, a zwłaszcza obcych nazwisk. Telefonowali redaktorzy i korektorzy gazet, dzwonili lub pisali urzędnicy, jak również krzyżówkowicze poszukujący rozwiązania łamigłówki, a często też osoby, którym brakowało argumentów w poprawnościowych sporach.
Prof. Grybosiowa, wspominając tamte czasy, opowiadała np. o pewnym fizyku, którego nurtowało pytanie, czy można teksty obcojęzyczne tłumaczyć dosłownie, a więc napisać np. „po podgrzaniu do temperatury 100°C w probówce zachodzi dramatyczna reakcja”, o obywatelach, którzy zastanawiali się, czy 60-latkowi występującemu w mediach wypada mówić, że wszystko jest „fajne”, lub o zbuntowanych matkach, które po egzaminach maturalnych kwestionowały zasadność oceny nauczycieli i pytały, czy za dany błąd można obniżać ocenę.
W latach 90. zmieniła się sytuacja na uczelni i nie było etatowych pracowników poradni, a co za tym idzie nie dyżurowano codziennie. Przez wiele lat na telefoniczne pytania odpowiadali pracownicy Instytutu, którzy akurat w tym czasie nie prowadzili zajęć ze studentami, jesteśmy bowiem przede wszystkim językoznawcami-dydaktykami. Tymczasem pojawiły się nowe możliwości i formy kontaktu z użytkownikami polszczyzny — Internet i e-mail. Z tego powodu w 2004 roku ówczesna dyrektor IJP, prof. Małgorzata Kita, postanowiła stworzyć poradnię w Internecie. Zamysł ten w czyn wprowadziła kierująca obecnie poradnią dr hab. Katarzyna Wyrwas.